Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/387
Title: Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації
Authors: Гевлич, Л.Л.
Дутова, Н.В.
Костенко, О.К.
Разборська, О.О.
Поліщук, О.Т.
Тарасенко, Л.О.
Шаргородська, І.Г.
Keywords: Робоча програма
Методичні рекомендації
Issue Date: 2018
Description: Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподатку-вання» здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бака-лавр», якою передбачено навчальну (ознайомчу) та виробничу (навчально-виробничу) практики. Пояснює мету, завдання, результати, зміст за видами практик. Містить ме-тодичні рекомендації щодо їх проходження, порядок підведення підсумків, рекомендації щодо оформлення звітів. Рекомендуються для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності «Об-лік і оподаткування» всіх форм навчання, викладачів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/387
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГевличЛ_Програма _практик_бак_071.pdf4,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.