Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/186
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВолкова, В.В.-
dc.contributor.authorВолкова, Н.І.-
dc.contributor.authorДобровольський, О.І.-
dc.date.accessioned2020-01-28T10:28:53Z-
dc.date.available2020-01-28T10:28:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/186-
dc.description.abstractНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу розроблено з метою формування теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система». Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та закордонних країн; обґрунтовано діяльність комерційних банків; висвітлено питання формування та розміщення банківських ресурсів; наведено механізм фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків. Ця розробка за структурою включає: зміст курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, основні терміни, лекційний матеріал, методичні вказівки за темами курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з тем, перелік літературних джерел. Навчально-методичний посібник призначається здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».en_US
dc.titleНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»en_US
dc.title.alternativeЕлектронний аналог друкованого виданняen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59_Волкова_НМП_БС_ 31.10_верстка.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.