Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1885
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАмелічева, Лілія-
dc.date.accessioned2022-01-17T10:04:23Z-
dc.date.available2022-01-17T10:04:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherУДК 349.2-
dc.identifier.uriDOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.1.10-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1885-
dc.descriptionСтаття у загальноукраїнському науково-практичному господарсько-правовому журналі "Підприємництво, господарство і право"en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню змісту поняття «право на гідну працю трудових мігрантів», виявленню деяких проблем правового регулювання права на гідну працю трудових мігрантів за між- народними стандартами праці та національним трудовим законодавством і пошуку шляхів їх вирі- шення. Виходячи з наукових доробків сучасних вчених трудового права, автор пропонує вважати зміс- товими складниками поняття права на гідну працю трудових мігрантів такі: право на гідні умови праці; право на гідну оплату праці; право на трудову честь і ділову репутацію; право на об’єктивну оцінку результатів трудової діяльності і можливість на цій основі кар’єрного росту; право на особис- ту недоторканість і недискримінацію; право на трудову мобільність з метою посилення повної та продуктивної зайнятості з огляду на активні глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в економіці. Результатом дослідження є виявлені деякі проблеми правового регулювання гідної праці трудових мігрантів. Так, Україна не ратифікувала ще деякі важливі Конвенції МОП, зокрема Конвенцію МОП № 189 «Про гідну працю домашніх працівників» від 2011 року, Конвенцію МОП № 19 «Про рівно- правність громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випад- ків» від 1925 року й ін. На законодавчому рівні не стимулюється заохочення репатріації закордонних українців, вихідців з України та їхніх нащадків. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації Україна, яка є одночасно державою походження, призна- чення та транзиту трудових мігрантів і позиціонує себе світовій спільноті як соціально-орієнтова- на держава, повинна підтримати Глобальний договір про безпечну, впорядковану й легальну міграцію (ООН). Такий крок буде стимулювати нашу країну на законодавчому рівні розробляти та вдоско- налювати процеси трудової міграції та справедливого й етичного найму, які дозволяли б мігрантам змінювати роботодавців, умови або тривалість їх перебування з мінімальними адміністративними труднощами, а також сприяли б розширенню можливостей для гідної праці та поліпшенню ситуації з дотриманням норм міжнародного права щодо прав людини та міжнародного трудового права.en_US
dc.publisherКиїв: загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал "Підприємництво, господарство і право"en_US
dc.relation.ispartofseriesТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;1/2020-
dc.subjectконцепція гідної праціen_US
dc.subjectтрудова міграціяen_US
dc.subjectпрограма гідної праціen_US
dc.subjectеміграція, справедливий і етичний наймen_US
dc.titleПРАВО НА ГІДНУ ПРАЦЮ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 8.pdfСтаття у загальноукраїнському науково-практичному господарсько-правовому журналі "Підприємництво, господарство і право"129,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.