Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАмелічева, Л.П.-
dc.date.accessioned2022-01-17T12:38:53Z-
dc.date.available2022-01-17T12:38:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 349.2-
dc.identifier.uriDOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.4.48-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1889-
dc.descriptionСтаття у виданні "Порівняльно-аналітичне право" ДВНЗ «Ужгородський національний університет»en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу загальнотеоретичних засад трудової міграції як відносно нового поняття в трудовому праві, виявленню деяких проблем правового регулювання справедливої зайнятості та гідної праці трудових мігрантів, які постраждали від конфліктів і лих. Досліджено поняття «трудова міграція», визначено його основні ознаки й виявлено його багатоаспектний і поліфункціональний харак- тер. Розглянуто трудову міграцію у значенні права на трудову міграцію. З’ясовано, з яких можливостей складається право на трудову міграцію, а саме з таких як: право приймати реально запропоновану роботу; право вільно пересуватися в цих цілях по території іншої держави; право перебувати в іншій державі, займаючись трудовою діяльністю відповідно до законодавства, що регулює зайнятість гро- мадян цієї держави; право залишатися на території іншої держави після завершення трудової діяльності в цій державі на визначених законодавством умовах; право на гідну працю. Вивчено уніфіковані за міжнародними стандартами праці терміни «лихо», «потенціал протидії», «заходи реагування на кризу». Проаналізовано міжнародні стандарти праці та національне законодавство України з питань забезпечення справедливої зайнятості та гідної праці трудових мігрантів, які постраждали від конфліктів і стихійних лих. Обґрунтовано, що нині є необхідність Верховній Раді України провести слухання з питань, передбачених положеннями Рекомендації МОП про зайня- тість та гідну працю з метою забезпечення миру та потенціалу протидії № 205 від 2017 року. Зроблено висновок, що результати таких слухань у Верховній Раді України дали б значний поштовх для внесення нових змін до наці- онального трудового та міграційного законодавства з метою покращення життя трудових мігрантів та членів їхніх сімей, які постраждали від конфліктів та лих. Так, запропоновано внести відповідні зміни в чинний КЗпП України, Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» і Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою посилення забезпечення справедливої зайня- тості та гідної праці трудових мігрантів, постраждалих від конфліктів і лих.en_US
dc.publisherУжгород: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове виданняen_US
dc.relation.ispartofseriesТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;РОЗДІЛ 5-
dc.subjectтрудова міграціяen_US
dc.subjectзбройний конфліктen_US
dc.subjectлихоen_US
dc.subjectгідна працяen_US
dc.subjectсправедлива зайнятістьen_US
dc.titleПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНОЇ ПРАЦІ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТІВ І ЛИХen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 12.pdfСтаття в електронному науковому виданні «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»9,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.