Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2659
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВОЛКОВА, В. В.-
dc.contributor.authorВОЛКОВА, Н. І.-
dc.date.accessioned2023-01-31T08:35:08Z-
dc.date.available2023-01-31T08:35:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherУДК 336.71:005.915(072) В 676-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2659-
dc.descriptionФінансовий менеджмент у банку: методичні рекомендації щодо вико- нання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 44 с. Рекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 10 від «23» квітня 2021 р.)en_US
dc.description.abstractМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», відповідають змісту 10 тем та сприяють вивченню й форму- ванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння теорії та практики управ- ління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками банку, усвідомленню необхідності управління його фінансами на системній основі, формуванню у здобувачів умінь використовувати набуті знання в конкретних виробничих ситуаціях. Наведено також список рекомендованих джерел. Рекомендовані для здобувачів вищої освіти галузі знань «Управління та адмі- ністрування» освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання.en_US
dc.publisherВінниця: ДонНУ імені Василя Стусаen_US
dc.titleФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУen_US
dc.title.alternativeМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхуванняen_US
dc.typeLearning Objecten_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волкова В.В., Волкова Н.І._МР_ФМБ_2021.pdfФінансовий менеджмент у банку: методичні рекомендації щодо вико- нання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 44 с. Рекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 10 від «23» квітня 2021 р.)1,04 MBAdobe PDFView/Open
Волкова В.В., Волкова Н.І._титул_ФМБ.pdfТитул до МР ФМБ16,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.