Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗагнітко, А. П.-
dc.contributor.authorВаженіна, О. Г.-
dc.contributor.authorКраснобаєва-Чорна, Ж. В.-
dc.contributor.authorОмельченко, З. Л.-
dc.date.accessioned2023-06-21T08:27:41Z-
dc.date.available2023-06-21T08:27:41Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherББК 81.2Укр-2-
dc.identifier.otherУДК 811.161.2-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2877-
dc.descriptionС 916 Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфоло-гія): навчально-методичний комплекс / А. П. Загнітко, О. Г. Важеніна, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, З. Л. Омельченко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 218 с.en_US
dc.description.abstractВидання містить матеріали щодо планування та вивчення дисциплі-ни «Сучасна українська мова; Морфеміка. Словотвір. Морфологія». Запропоновано практичні поради до самостійного опрацювання склад-них питань курсу, сучасну бібліографію для вивчення теоретичних відо-мостей з усіх розділів, деталізовані схеми морфологічного розбору, орієнтовні питання для іспиту та критерії оцінювання усних відповідей студентів на іспиті. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Ук-раїнська мова і література», «Прикладна лінгвістика», студентів-філоло-гів, аспірантів, учителів-словесників, викладачів вишів.en_US
dc.publisherДонецьк: ДонНУen_US
dc.titleСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА (МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ)en_US
dc.title.alternativeНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСen_US
dc.typeLearning Objecten_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Важеніна О._Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія).pdfС 916 Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфоло-гія): навчально-методичний комплекс / А. П. Загнітко, О. Г. Важеніна, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, З. Л. Омельченко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 218 с.2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.