Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/51
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПРИСЕДСЬКИЙ, Ю. Г.-
dc.date.accessioned2017-06-22T09:26:40Z-
dc.date.available2017-06-22T09:26:40Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.isbn966-7418-2403-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/51-
dc.descriptionВ учбовому посібнику наводяться методи первинної статистичної обробки результатів біологічних експериментів; дисперсійного, кореляцій- ного та регресійного аналізів; непараметричні методи статистичної оброб- ки. Подані критерії оцінки вірогідності різниці між середніми, в тому числі і для множинних порівнянь, та вірогідності впливу факторів на об’єкти до- сліджень. Описані основні методи планування експериментів, які використо- вуються для створення математичних моделей та оптимізації біологічних процесів. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників, яки ведуть дослідження в різних галузях біології.en_US
dc.titleСТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВen_US
dc.title.alternativeНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКen_US
dc.typeBook chapteren_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.