Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/601
Title: Підходи до розуміння ефективності через призму справедливості
Authors: Лимар, В.В.
Keywords: Ефективність
Справедливість
Оптимальність
Лімітовані ресурси
Розподіл благ
Issue Date: 2018
Abstract: В статті вивчено наукові підходи до розуміння поняття ефективності в контексті справедливості. Проаналізовано науковий підхід В. Парето до розуміння поняття ефективності. Представлено розуміння Парето — ефективності з точки зору концепцій справедливості: утилітаризму, егалітаризму, елітаризму, лібералізму та роулзівському підходу. Досліджено першу та другу теореми добробуту. Визначено, що перша теорема добробуту полягає в тому, що розподіл факторів, які характеризують рівновагу в економіці, будуть оптимальними за умовою, що функції корисності локальних споживачів є ненасиченими. Із другої теореми добробуту зроблено наступні висновки: при наявності сприятливих передумов Парето — оптимальний стан можна реалізувати у якості рівноваги; поняття справедливості та ефективності можна розглядати як окремо, так і разом; для досягнення ефективності можливо використовувати різноманітні ринкові інструменти; внутрішні агенти ринку є найбільш ефективними з точки зору досягнення рівноваги.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/601
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf4,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.