Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоденська, М.Ю.-
dc.contributor.authorСегеда, С.А.-
dc.date.accessioned2020-10-29T09:52:22Z-
dc.date.available2020-10-29T09:52:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherУДК 338.432(045)-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/847-
dc.description.abstractМета статті – висвітлити значення аграрно-промислового виробництва в економіці країни у контексті розкриття закономірностей його розвитку та проблеми ефективності функціонування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, розрахунковий, факторного аналізу та статистико-економічний. Результати дослідження. Проведено оцінку результатів функціонування аграрного сектору економіки України, визначено місце та його динаміку у структурі валової доданої вартості національного господарства і зовнішньої торгівлі, виявлено низький рівень оплати праці у валовій доданій вартості аграрного сектору економіки, встановлено залежність сільськогосподарського виробництва від кон’юнктури світового ринку, з’ясовано тенденцію щодо формування в країні монокультурного землеробства, що має негативні наслідки для забезпечення продуктивності землі, використання праці людини, її життєдіяльності. Елементи наукової новизни. Ефективний розвиток аграрно-промислового виробництва задовольняється раціональним урахуванням зональних особливостей природно-кліматичного потенціалу країни та застосуванням людських ресурсів, що гарантує добробут населення та продовольчу безпеку країни. Практична значущість. Авторські пропозиції сприятимуть підвищенню культури землекористування, раціональному розміщенню галузей рослинництва і тваринництва, з урахуванням зональних особливостей відповідно до потреб рослин, забезпеченню людини робочим місцем, нарощуванню виробництва різних видів продукції і енергетичних товарів для продовольчої безпеки нації.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectаграрно-промислове виробництвоen_US
dc.subjectлюдський капіталen_US
dc.subjectаграрний секторen_US
dc.subjectрозвитокen_US
dc.subjectзакономірністьen_US
dc.subjectмонокультураen_US
dc.subjectвалова додана вартістьen_US
dc.subjectстратегіяen_US
dc.subjectінвестиціїen_US
dc.subjectефективністьen_US
dc.subjectекспортen_US
dc.subjectімпортen_US
dc.titleЗакономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонуванняen_US
dc.title.alternativeRegularities of development of agro-industrial production and the efficiency of its functioningen_US
dc.typeBook chapteren_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.Стаття_Сегеда.pdf301,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.