Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/848
Title: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Other Titles: METHODOLOGICAL BASIS OF "DEVELOPMENT" CATEGORY: PHILOSOPHICAL ASPECTS
Authors: Сегеда, С.А.
Keywords: розвиток
рух
зміна
процес
кількість
якість
закон
діалектика
ідея
матерія
протиріччя
еволюція
адаптація
Issue Date: 2018
Abstract: У статті досліджено та узагальнено теоретико-методологічні основи "розвитку" як слова, поняття та категорії. Виявлено зміну трактування науковцями поняття "розвиток" як часову спрямованість, породження нових форм матерії, постійний прогрес, рух матерії, закономірний процес, зміна матерії. На основі детального опрацювання наукової літератури проведено ретроспективний аналіз та систематизацію підходів вчених до загальнометодологічного визначення змісту категорії "розвиток" та обгрунтовано доцільність її застосування в різних природно-суспільних явищах і процесах. Виявлено, що розвиток характеризується спадкоємністю, послідовністю, незворотністю, спрямованістю і збереженням досягнутих результатів. Досліджено типи та форми розвитку. Обгрунтовано невід'ємність та взаємообумовленість матеріалістичної та ідеалістичної площин розвитку природно-суспільних явищ і процесів. Удосконалено понятійний апарат поняття "розвиток" як філософської категорії на основі розв'язання суперечностей класичної діалектики, метафізики, сучасної концепції синергетики, що відбуваються під дією об'єктивних економічних законів, у системі яких закони переходу кількісних змін в якісні, єдності і боротьбі протилежностей, заперечення заперечення. Акцентовано увагу на непередбачуваності та альтернативності розвитку як процесу і явища.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/848
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.Сегеда С.А..pdf676,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.