Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/856
Title: АНАЛІЗ І ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА СТРУКТУРИ ІМПОРТУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Other Titles: ANALYSIS AND EVALUATION OF TRENDS AND STRUCTURES IMPORTS OF AGRICULTURAL ECONOMY PRODUCTION PRODUCTS
Authors: Сегеда, С.А.
Keywords: імпорт
аграрно-продовольча продукція
засоби виробництва
мінеральні продукти
продукція хімічної промисловості
фармацевтична продукція
ефірні олії
машини і обладнання
Issue Date: 2020
Abstract: Наукову статтю присвячено аналізу основних тенденцій і структури імпорту засобів виробництва аграрного секC тору економіки. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001—2018 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту палив мінеральних, нафти та продуктів переробки за досліджуваний період зросла з 6,3 млрд дол. США до 13,5 млрд дол. США, а їх частка у структурі витрат на закупівлю по імпорту мінеральних продуктів становить 93—95%. Виявлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту продукції хімічної та пов'язаC ної з нею галузей промисловості зросла з 1,1 млрд дол. США до 7,1 млрд дол. США. Встановлено, що у структурі вартості витрат на закупівлю по імпорту продукції хімічної промисловості найбільша частка належить п.30 — фарC мацевтична продукція (27—35%), а вартість імпорту зросла у 5,7 разу. Досліджено, що в структурі вартості витрат на закупівлю по імпорту продукції хімічної промисловості вагома частка належить п. 31 — добрива (13,8%), п. 32 — екстракти дубильні (5,5%) та п. 33 — ефірні олії (10,1%), водночас збільшення вартості їх закупівлі відбулось відпоC відно у 33,2, 3,9 та 7,1 разу. Встановлено, що за період 2011—2018 рр. зменшення вартості витрат на закупівлю по імпорту продукції машин, обладнання та механізмів для аграрного виробництва становив 119,9 млн дол. США. Запропоновано та обгрунтовано необхідність активізації виробництва альтернативних джерел палива, власного виробництва ефіроолійних та лікарських рослин, мінеральних добрив та засобів механізації.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/856
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.Стаття_Сегеда.pdf666,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.