Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСегеда, С.А.-
dc.date.accessioned2020-10-29T10:35:04Z-
dc.date.available2020-10-29T10:35:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherУДК 631:635.1/8:338.439.63 (045)-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/857-
dc.description.abstractУ статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4—2,8 рази) і овочів (на 20—45%) над їх споживанням у країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою 81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожайності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі — К=1,65 і К=1,06 відповідно. Доведено наявність сильного (r=0,9922 овочі та баштанні продовольчі) і середнього (r=0,6836 картопля) прямого зв'язку між рівнем споживання і виробництвом продукції. Досліджено наявність сильного зв'язку між рівнем середньомісячної заробітної плати та споживанням овочів і баштанних продовольчих культур (r=0,7805) та слабкий обернений зв'язок (статистично незначущий) із споживанням картоплі (r=-0,2844). Виявлено слабкий зв'язок між індексом споживчих цін на овочі і картоплю та рівнем їх споживання (r=-0,4017 і r=0,2863 відповідно). Визначено прямий помітний зв'язок між обсягами імпорту та рівнем споживання овочів і баштанних продовольчих культур (r=+0,5636) та слабкий (статистично незначущий) зв'язок із споживання картоплі (r=0,2430). Встановлено, що попит на овочі, баштанні продовольчі культури і картоплю є нееластичним за пропозицією, ціною продукції і доходами споживачів. Розраховано, що надлишок виробництва овочів і баштанних продовольчих культур протягом 2000—2018 рр. сприяв зростанню експорту з 0,50% до 4,32% від загального обсягу виробництва. Виявлено, що надлишок виробництва картоплі сприяв збільшенню її втрат і переробці на нехарчові цілі з 1,30 % до 17,1% від загального обсягу виробництва продукції. Встановлено, що на внутрішньому ринку вітчизняні виробники овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі мають кращі цінові конкурентні позиції, ніж іноземні.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectстатистичний аналізen_US
dc.subjectкоефіцієнт кореляціїen_US
dc.subjectрегресіяen_US
dc.subjectеластичністьen_US
dc.subjectтемп ростуen_US
dc.subjectовочіen_US
dc.subjectбаштанні продовольчі культуриen_US
dc.subjectкартопляen_US
dc.titleСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ, БАШТАННИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ І КАРТОПЛІ В УКРАЇНІen_US
dc.title.alternativeSTATISTICAL ANALYSIS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES, MELON FOOD CROPS AND POTATOES IN UKRAINEen_US
dc.typeBook chapteren_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.Стаття_Сегеда.pdf886,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.