Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/917
Title: Фінансові ризики банку: оцінка та механізм нейтралізації
Other Titles: Financial Risks of the Bank: Assessment and Mechanism of Neutralization
Authors: Волкова, Н.І.
Мухіна, А.С.
Keywords: фінансові ризики
оцінка банківських ризиків
методи оцінки
нейтралізація фінансових ризиків
методи нейтралізації
Issue Date: 2020
Abstract: У статті проаналізовано вплив ризиків на фінансову стійкість банків України впродовж 2015-2019 рр.; розглянуто основні методи оцінки банківських ризиків, а саме: статистичний метод, аналітичний метод, експертний метод, метод аналогів та комбінований метод; виокремлено та систематизовано доцільність використання зазначених методів для певного ризику. Обґрунтовано необхідність проведення нейтралізації фінансових ризиків задля уникнення негативних наслідків, що можуть бути спричинені ризиками. Виділено дві головні стратегії механізму нейтралізації, а саме активну та пасивну; визначено переваги та недоліки методів активної нейтралізації фінансових ризиків банку. Запропоновано концептуальний підхід до оцінки та нейтралізації фінансових ризиків банку, який визначає принципи, завдання, способи реалізації та результати досягнення поставленої мети.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/917
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern economscs, 22(2020), Мухіна.pdf466,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.