Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 451  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1999СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВПРИСЕДСЬКИЙ, Ю. Г.
2005АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОНОТОНІМІКИЛукаш, Г.П.
2006АнтениЗубко, Л.Д.; Белявска, А.А.; Крижанівський, В.Г.
2007Об'єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майнаСеребрякова, Ю.О.
2007ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»Безгін, К.С.
2007МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ВІДНОШЕННЯ ЧАСТИНИ Й ЦІЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІСитар, Г.В.
2008МікроекономікаКалініченко, О. В.; Березіна, Л.М.
2008МікроекономікаКалініченко, О. В.; Березіна, Л.М.
2009УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІШемаєва, Л.Г.; Безгін, К.С.; Наумік, К.Г.; Ушкальов, В.В.
2009Вправи і завдання з лексикології та фразеологіїМитько, Н.А.
2009Порівняльний аналіз процесного та функціонального піідходів до управління підприємствомБезгін, К.С.; Гришина, І.В.
2010МакроекономікаКалініченко, О. В.; Плотник, О. Д.
2010Лабораторний практикум з пунктуаціїМитько, Н.А.
2010Модульний курс синтаксису простого речення в українській мовіКоваль, Л.М.
2010У вирі праціКоваль, Л.М.
2011РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСІВ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ», «МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» ОКР «БАКАЛАВР», «МАҐІСТР»ПУНІНА, О. В.
2011РОБОЧІ ПРОГРАМИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СПЕЦКУРСІВ «КІНОФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)», «КІНОФОРМАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАСОБАМИ КІНО ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» ОКР «БАКАЛАВР», «СПЕЦІАЛІСТ»ПУНІНА, О. В.
2011УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОРБЕЗГІН, К.С.; ГРИШИНА, І.В.; УШКАЛЬОВ, В.В.
2011Система категорій і понять, пов'язаних з мотивацією інноваційно активного персоналу підприємстваБезгін, К.С.; Гришина, І.В.; Ушкальов, В.В.
2011Аналіз основних концепцій управління змінами в організаціїБезгін, К.С.; Гришина, І.В.