Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 363 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Економіка підприємстваКалініченко, О. В.; Плотник, О. Д.
2012КІНОФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)ПУНІНА, О.
2012Атоми і ПорожнечаСоловей, О. Є.
2012МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению лабораторных работ по курсу «Электроника СВЧ»Крыжановский, В.Г.; Белявская, А.А.
2012СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИЗагнітко, А.П.
2012СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИЗагнітко, А.П.
2012СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИЗагнітко, А.П.
2012СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИЗагнітко, А.П.
2012Функціонування особових імен у творах в. ЯворівськогоКозловська, Д.В.
2012Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни "Бухгалтерська справа"Гевлич, Л.Л.
2012Предикативність односкладного речення: логічний та граматичний аспектиКоваль, Л.М.
2013ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕССМартынец, Л.А.
2013ОБОРОННІ БОЇСоловей, О.
2013ОЛЕСЬ ГОНЧАР І МИКОЛА РУДЕНКО: ЖИТТЄВІ І ТВОРЧІ ПЕРЕХРЕСТЯПросалова, В.А.
2013КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПИТУВАННЯПоповський, Ю.Б.
2013ОЛЕСЬ ГОНЧАР І МИКОЛА РУДЕНКО: ЖИТТЄВІ І ТВОРЧІ ПЕРЕХРЕСТЯПросалова, В.А.
2013ПРИТЧА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 60-80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯПросалова, В.А.
2013ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ЕКФРАЗ ЄВГЕНА МАЛАНЮКАПросалова, В.А.
2013Функціонально-стилістичний аспект антропонімії романів В. ЯворівськогоКозловська, Д.В.
2013Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мовиКоваль, Л.М.