Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/101
Title: СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ : ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЙНИЙ ВИМІР (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ СМЕРТЬ)
Authors: ФЕДОРЮК, Л.В.
Issue Date: 2019
Abstract: У монографії запропоновано комплексний аналіз концепту смерть з опертям на традиційні методики вивчення когнітивних та лінгвокультурологійних одиниць, визначено мотиваційний, поняттєвий, образний, символьний, ціннісний, асоціативний складники досліджуваного концепту у свідомості носіїв української мови (на ґрунті аналізу лексикографічних джерел, результатів асоціативного експерименту й дискурсивного аналізу українського художнього дискурсу); застосовано шестиетапний аналіз концепту смерть, який поєднує когнітивний та лінгвокультурологійний підходи до його інтерпретації; концепт смерть кваліфіковано як абстрактну, номіновану, актуальну, складну (багаторівневу), парну (має антонімічну пару ‒ життя), універсальну, стійку, споконвічну, телеонімну одиницю.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/101
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedoriuk_monografiia.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.