Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/233
Title: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР
Other Titles: Монографія
Authors: БЕЗГІН, К.С.
ГРИШИНА, І.В.
УШКАЛЬОВ, В.В.
Issue Date: 2011
Abstract: Монографія присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління процесом створення цінності на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проаналізовано систему категорій і понять, пов'язаних з мотивацією; доповнений і впорядкований перелік методів, факторів та принципів процесу мотивації. На основі аналізу основних підходів до управління підприємством запропоновано суб’єктнопроцесний підхід як такий, що найбільш відповідає цілям упрвління процессом створення цінності на підприємстві. Здійснено якісну та кількісну оцінку якості мотиваційної системи підприємств машинобудівної галузі. Проаналізовано сучасний стан процесів створення цінності на вітчизняних машинобудівних підприємствах, запропоновано використання методу репертуарних решіток для дослідження мотивації розробників нової техніки. Розроблено методичний підхід до створення мотиваційної системи управління; розроблено модель суб’єктно-орієнтованої мотивації розробників нової техніки; запропоновані науковопрактичні рекомендації щодо управління мотивацією розробників нової техніки з урахуванням стимулюючого впливу емоційного фактору на підвищення продуктивності праці. Може бути використана науковими та практичними працівниками, що займаються проблемами менеджменту персоналу та управлінням процесами створення цінності, аспірантами та студентами економічних спеціальностей.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/233
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_Монография_УПСЦП_человеческий фактор_2011.pdf54,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.