Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/321
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики
Other Titles: (механіка і молекулярна фізика)
Authors: Русаков, В.Ф.
Пицюга, В.Г.
Пишкін, Р.О.
Демченко, К.В.
Keywords: Методичні вказівки
Загальна фізика
Механіка
Молекулярна фізика
Issue Date: 2019
Description: До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/321
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108_МВ_Механіка і молекулярна фізика.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open
108_Обкладинка.pdf2,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.