Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/55
Title: Макроекономіка
Authors: Калініченко, О. В.
Плотник, О. Д.
Issue Date: 2010
Abstract: Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроеконо- міка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багато- варіантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з від повідних тем курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викла- дачів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/55
ISBN: 978-611-01-0011-3
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макроекономiка_Практикум_Калiнiченко.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.