Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1064
Title: МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Other Titles: TECHNIQUES OF BUSINESS PROCESS MODELLING OF ENTERPRISE VIA SYSTEM ANALYSIS
Authors: Січко, Тетяна
Keywords: інформаційні технології
методи
моделювання
бізнес-процеси
функціональна модель
бізнес-модель
управління проектами
організаційна діаграма
імітаційне моделювання
Issue Date: 2016
Abstract: Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які засновуються на рішеннях фірми Computer Associates, а саме: CASE-засіб верхнього рівня AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1), MS Excel та MS Project. Докладно розглянуто такі методи моделювання бізнес-процесів, як функціональний, діаграма Ганта та IDEF0. Аналіз та моделювання бізнес-процесів проілюструвано на прикладі підприємства «Концерн Хлібпром», наведено контекстну діаграму і діаграму декомпозиції першого рівня. Спільне використання засобів функціонального моделювання та управління проектами дозволяє комплексно вирішити завдання з реорганізації підприємства та впровадження інформаційних систем, включаючи аналіз, реорганізацію функцій і управління проектом, створеним на основі реорганізованих бізнес-процесів. Тому в статті розглянуто імпорт побудованої бізнес-моделі в засіб управління проектами Project компанії Microsoft. MS Project підтримує такі аспекти управління проектами, як побудова графіка робіт, облік, витрати і споживання ресурсів, контроль виконання робіт, організація взаємодії членів проектної команди, аналіз результатів і створення звітів по проекту. В роботі наведено діаграму Ганта створеного проекту засобом MS Project. На основі даних функціональної моделі побудовано організаційну діаграму підприємства та діаграму Swim Lane, яка дозволяє явно описати ролі й відповідальності виконавців у конкретній технологічній операції. Застосування розглянутих методів та засобів моделювання дозволяє комплексно оцінити діяльність підприємства, намітити шляхи вдосконалення його діяльності, підвищення конкурентоспроможності та зробити бізнес-прогнозування.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1064
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Сичко Терноп 2017.pdf3,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.