Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/108
Title: ТЕХНОЛОГІЇ JAVA
Other Titles: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Кадомський, К.К.
Keywords: Java
Issue Date: 2019
Publisher: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт супроводжують курс «Технології Java», призначений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». У цьому курсі студенти знайомляться з основами технології Java, можливостями мови програмування Java, а також із інструментальними засобами IDE IntelliJ IDEA для розробки програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам. Розглядаються засоби Java для роботи зі структурами даних, роботи з файловою системою, створення розвиненого GUI. Також студенти навчаються застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних програмних систем. Для початку цього курсу бажано мати базові навички програмування: ознайомитись із курсами «Основи програмування» та «Об’єктно-орієнтоване програмування». Освоєння курсу є передумовою для більш спеціалізованого курсу Java, у якому розглядаються технології мультипотокового програмування, засоби синхронізації потоків, технології роботи з базами даних, технології створення клієнт-серверних додатків, а також додатків для ОС Аndroid та інші.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/108
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_JAVA - Кадомський. Лаб.uk.for review v03_верстка.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.