Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1116
Title: Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення
Authors: Амелічева, Л.П.
Keywords: гідна праця
трудові відносини
доктрина трудового права
Міжнародна організація праці
соціальна справедливість
творча праця
повна і продуктивна зайнятість
право на справедливу оплату праці
заборона дискримінації
право на справедливу оплату праці
право на належні безпечні і здорові умови праці
охорона праці
честь і ігідність працівника
соціальний захист
соціальний діалог
працівник
Issue Date: 2020
Abstract: У монографії досліджено теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці. Проаналізовано правову природу гідної праці та її компонентів, визначено їхні істотно-суттєві ознаки, здійснено аналіз ретроспективи правового феномену гідної праці у світі, в Європі та на території України. Здійснено класифікацію етапів формування та становлення права на гідну працю, починаючи з «античності» і закінчуючи сьогоденням. Виявлено проблеми інституалізації гідної праці в трудовому праві, розроблено парадигму правового регулювання гідної праці як елемента сучасної методології трудового права. Досліджено вплив диференціації правового регулювання складників гідної праці на подолання її дефіциту в умовах реформування трудового законодавства і становлення інформаційного та інноваційного суспільства. У роботі обґрунтована доцільність внесення змін і доповнень в чинне законодавство про працю України з метою підвищення рівня гідних умов праці працівників. Для наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої освіти та широкого кола читачів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1116
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Амелічева.pdf2,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.