Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1118
Title: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ПЛАТФОРМА ГІДНОЇ ПРАЦІ В НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА
Other Titles: THEORETICAL AND APPLIED PLATFORM FOR DECENT WORK IN THE SCIENCE OF LABOR LAW
Authors: Амелічева, Л.П.
Keywords: функція гідної праці
Міжнародна організація праці
модель гідної праці
інклюзивність
критерій гідної праці
Issue Date: 2020
Abstract: У статті дістала подальшого розвитку теоретико-прикладна платформа гідної праці. Розроблено класифікацію характеристик (критеріїв, складників) гідної праці. За змістом і характером вони поділені на загальні і додаткові. Отже, до загальних змістових складників гідної праці запропоновано відносити ті, що насамперед розроблені МОП, а саме: а) справедливу, продуктивну і повну зайнятість, б) трудові права і заборону дискримінації, в) соціальний захист, г) соціальний діалог. На підставі аналізу спеціальної літератури виокремлено додаткові характеристики гідної праці, такі як: інклюзивність гідної праці; задоволеність працівників своєю працею, можливість реалізувати свій творчий та професійний потенціал, активність профспілок, поважне ставлення до трудової честі і гідності працівників. Автором запропоновано у розвиток вказаної класифікації «можливість працівника мати об’єктивну оцінку результатів трудової діяльності та на цій основі здійснювати кар’єрне зростання» вважати ще одним додатковим змістовим складником гідної праці. З’ясовано сутність трьох моделей гідної праці, запропонованих Д. Гхаї, – класичної, перехідної й моделі, що розвивається. Зроблено висновок, що всі країни, які втілюють у життя концепцію гідної праці, у тому числі й Україна, повинні поставити за мету створення саме класичної моделі гідної праці, якщо користуватися класифікацією Д. Гхаї, а створивши її – розвивати й удосконалювати далі. Удосконалено класифікацію функцій гідної праці. До наявних уже в науці функцій, таких як: методологічна, соціальна й економічна, організаційно-управлінська, світоглядна (зокрема, виховна), запропоновано додати нову функцію – правову (або захисну), що дає змогу всебічно охарактеризувати концепцію гідної праці з теоретико-правової точки зору. З огляду на прагнення досягнення Україною сталого розвитку і гідної праці, запропоновано змінити редакцію Преамбули і першої частини статті першої «Завдання Кодексу законів про працю України» КЗпП України. Такі зміни у КЗпП України будуть спонукати законотворця під час розробки нових законодавчих актів у сфері праці обов’язково слідувати принципам гідної праці, а значить і принципам сталого розвитку.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1118
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 2.pdf287,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.