Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1122
Title: ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІДЕЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Other Titles: GUARANTEES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO SOCIAL PROTECTION OF EMPLOYEES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION AND THE IDEA OF DECENT WORK
Authors: Амелічева, Л.П.
Keywords: соціальний контракт
відносини
тісно пов’язані з трудовими відносинами
програма соціальної адаптації
мінімальний рівень соціального захисту для всіх
гідні умови праці
Issue Date: 2020
Abstract: Метою статті є викладення змісту та вдосконалення класифікації теперішніх гарантій реалізації права працівників на соціальний захист за методологією трудового права, виявлення проблем щодо встановлення нових законодавчих гарантій і розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює відносини, тісно пов’язані з трудовими у сфері права на соціальний захист працівників у контексті євроінтеграції та ідеї гідної праці. Обґрунтовано, що право на соціальний захист працівників є складовою частиною ширшого за змістом права на гідну працю. З’ясовано зміст гарантій реалізації права на соціальний захист працівників за трудоправовою методологію та з урахуванням концепції гідної праці. Хоча такий підхід пізнання дискусійний, проте він дозволяє побачити взаємозв'язок і взаємозалежність цього права з іншими основоположними правами працівників (на справедливу оплату праці, належні безпечні й здорові умови праці, справедливу, повну й продуктивну зайнятість й інше). Удосконалено класифікацію гарантій реалізації права працівників на соціальний захист, в основу якої закладені види відносин, тісно пов’язані з трудовими. Ця класифікація сприяє швидшому виявленню проблемних питань встановлення нових законодавчих гарантій у сфері соціального захисту працівників (недостатність фінансування масштабних соціально-захисних заходів щодо забезпечення гідної праці, недосконалість документів стратегічного характеру на національному рівні в зазначеній сфері й інше). Розроблені пропозиції щодо удосконалення одного з напрямів Національної стратегії у сфері прав людини «Забезпечення права на працю та соціальний захист» на базі міжнародних та європейських (регіональних) стандартів соціального забезпечення, теоретико-методологічних засад у сфері гідної праці й соціального захисту для всіх. Проведене дослідження не вичерпує всього комплексу проблемних питань, пов’язаних із гарантіями реалізації права на соціальний захист працівників в Україні, з урахуванням чого ці питання мають стати предметом подальшого наукового опрацювання.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1122
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 6.pdf293,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.