Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТитова, О.В.-
dc.contributor.authorКалаченкова, К.О.-
dc.date.accessioned2020-11-18T10:37:59Z-
dc.date.available2020-11-18T10:37:59Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.otherудк 347.73:336.2:332. 4-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1170-
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу питання регіоналізації оподаткування. Метою даного дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення окремих аспектів правового забезпечення регіональної податкової політики в Україні як складової державної регіональної політики у відповідності з задекларованим прагненням забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України. Здійснено аналіз досліджень науковців, законодавчої бази та перспективного законодавства у цій сфері. Вказано на існуючи недоліки українського законодавства та запропоновано шляхи їх усунення. В статті проаналізовано поняття державної регіональної політики. Розглянуті підходи до побудови державної регіональної політики такі як: «політика вирівнювання» рівнів розвитку регіонів (Німеччина) і «теорія полюсів зростання» (Франція). Відслідковані ці підходи у законодавстві України. Запропоновано віднести до заходів державного стимулювання розвитку депресивних територій забезпечення оптимальних підходів до встановлення системи регіональних податків та зборів, що сприятиме забезпеченню сталого розвитку таких регіонів. У роботі аргументована необхідність задіяння механізму моніторингу реалізації державної регіональної політики оскільки завдання Державної програми по формуванню правового підґрунтя ефективної реалізації регіональної податкової політики не є повністю вирішеним. Також розглянуті досліджень науковців щодо проблематиці моніторингу регіонального розвитку. Наголошено на необхідності розробки чіткого механізму відстеження ефективності застосування конкретних місцевих податків та зборів як джерел фінансування державної регіональної політики та закріплення його у Порядку та Методиці проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Обґрунтована необхідність включати спеціалістів-податківців до складу спеціалістів, які мають приймати участь у здійсненні відповідного моніторингу; встановити чіткий порядок оприлюднення результатів моніторингу та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectрегіоналізація оподаткуванняen_US
dc.subjectрегіональна податкова політкаen_US
dc.subjectмеханізм фінансування державної регіональної політикиen_US
dc.subjectстимулювання розвитку регіонівen_US
dc.subjectполітика вирівнюванняen_US
dc.subjectтеорія полюсів зростанняen_US
dc.subjectмеханізм моніторингу реалізації державної регіональної політикиen_US
dc.titleПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ:  ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРАКТИЧНI АСПЕКТИen_US
dc.title.alternativeLegal securіty of regіonal polіcy: theoretіcal and practіcal aspectsen_US
dc.typeBook chapteren_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Додаток_2.pdf156,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.