Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1170
Title: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ:  ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРАКТИЧНI АСПЕКТИ
Other Titles: Legal securіty of regіonal polіcy: theoretіcal and practіcal aspects
Authors: Титова, О.В.
Калаченкова, К.О.
Keywords: регіоналізація оподаткування
регіональна податкова політка
механізм фінансування державної регіональної політики
стимулювання розвитку регіонів
політика вирівнювання
теорія полюсів зростання
механізм моніторингу реалізації державної регіональної політики
Issue Date: 2015
Abstract: Стаття присвячена аналізу питання регіоналізації оподаткування. Метою даного дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення окремих аспектів правового забезпечення регіональної податкової політики в Україні як складової державної регіональної політики у відповідності з задекларованим прагненням забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України. Здійснено аналіз досліджень науковців, законодавчої бази та перспективного законодавства у цій сфері. Вказано на існуючи недоліки українського законодавства та запропоновано шляхи їх усунення. В статті проаналізовано поняття державної регіональної політики. Розглянуті підходи до побудови державної регіональної політики такі як: «політика вирівнювання» рівнів розвитку регіонів (Німеччина) і «теорія полюсів зростання» (Франція). Відслідковані ці підходи у законодавстві України. Запропоновано віднести до заходів державного стимулювання розвитку депресивних територій забезпечення оптимальних підходів до встановлення системи регіональних податків та зборів, що сприятиме забезпеченню сталого розвитку таких регіонів. У роботі аргументована необхідність задіяння механізму моніторингу реалізації державної регіональної політики оскільки завдання Державної програми по формуванню правового підґрунтя ефективної реалізації регіональної податкової політики не є повністю вирішеним. Також розглянуті досліджень науковців щодо проблематиці моніторингу регіонального розвитку. Наголошено на необхідності розробки чіткого механізму відстеження ефективності застосування конкретних місцевих податків та зборів як джерел фінансування державної регіональної політики та закріплення його у Порядку та Методиці проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Обґрунтована необхідність включати спеціалістів-податківців до складу спеціалістів, які мають приймати участь у здійсненні відповідного моніторингу; встановити чіткий порядок оприлюднення результатів моніторингу та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1170
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Додаток_2.pdf156,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.