Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1174
Title: Формирование специальных компетентностей студентов-юристов для работы в сфере экономики
Other Titles: Formation of Special Competencies of Law Students for Work in Economic Field
Authors: Бобкова, А.Г.
Захарченко, А.М.
Липницька, Є.О.
Павлюченко, Ю.М.
Лехкодух, І.О.
Issue Date: 2020
Abstract: Метою дослідницької роботи є запропонувати пропозиції щодо вдосконалення підходів до формування спеціальних компетенцій студентів юридичних факультетів. У статті зосереджено увагу на недоліках системи юридичної освіти, що полягають у відсутності прикладних навичок здобувачів, а також у недостатній їх здатності застосовувати теоретичні знання, які вони набули, на практиці. Однією з причин такого стану підготовки майбутніх юристів є переважання традиційних форм викладання спеціалізованих юридичних дисциплін. У результаті дослідження було зроблено висновок, що перелік спеціальних компетенцій, що містяться у Стандарті вищої освіти України за спеціальністю «Право», не достатньо конкретний, оскільки не зосереджений на компетенціях, спеціально спрямованих на роботу в економічній галузі. На основі аналізу спеціальностей юридичної практики в економічній галузі пропонується базовий перелік таких спеціальних компетенцій. У статті проілюстровано один із способів формування спеціальних компетенцій студентів юридичних факультетів із використанням методу аналізу відеозапису трансляції судового провадження на прикладі навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право».
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1174
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Додаток_1-титул+зміст-об'єднано.pdf866,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.