Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1218
Title: РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ КОМПАРАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ОНИМАМИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Authors: Кравченко, Э.А.
Keywords: конотонім
контекст
міжфразова єдність
образність
поетонім
порівняння
Issue Date: 2012
Abstract: Проаналізовано різні структурні форми порівняльних зворотів із власними іменами (ВІ) зі значенням образу дії, уподібнення та ототожнення. Встановлено семантичні зв’язки компонентів порівняння з історико-культурними іменами та конотонімами, що зумовлюють розвиток змісту поетоніма і контексту. Доведено участь компаративів з онімами у створюванні ідейно-змістовної образності твору.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1218
Appears in Collections:Методичні рекомендаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.