Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1235
Title: АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
Other Titles: ANALYSIS OF REGIONAL INFRASTRUCTURE PROMOTING A REALIZATION OF INDIVIDUALS WITH DISABILITIES IN UKRAINE
Authors: Оверчук, В.А.
Keywords: особа з інвалідністю
реабілітація
регіональна політика
регіональна інфраструктура
соціальна політика
розвиток інфраструктури
Issue Date: 2019
Abstract: Мета. Проведення аналізу регіональної інфраструктури реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні для пошуку резервів покращення системи реабілітації в цілому. Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: методи аналізу і синтезу та специфічні методи аналізу документів – при аналізі нормативно-правових документів, що стосуються теми дослідження; метод індукції та дедукції ‒ при аналізі факторів впливу на розвиток інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю, а також виділенні резервів розвитку цієї інфраструктури; описової статистики – при аналізі рівня розвитку інфраструктури та огляді рівня потреби в об’єктах інфраструктури. Результати. Проаналізовано регіональну інфраструктуру забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто види установ за напрямами реабілітації. Проведено огляд тенденцій в змінах інфраструктури протягом останніх років. Зазначено географічні, соціальні, економічні та інші фактори, що впливають на ці зміни. Виділено резерви розвитку регіональної інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Наукова новизна. Удосконалено класифікацію об’єктів інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю. Отримав подальшого розвитку комплексний аналіз системи інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю, що, на відміну від існуючого, включає проведення аналізу програм трудової реабілітації, що надаються закладами реабілітації, вимогам ринку праці, включаючи ринків високооплачуваних професій; виділення ключових груп факторів, що впливають на рівень розвитку системи реабілітації осіб з інвалідністю. Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані урядовими і неурядовими організаціями при формуванні соціальної політики держави щодо забезпечення вчасної і у повному обсязі медичної, психологічної, соціальної та трудової реабілітації осіб з інвалідністю.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1235
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оверчук 10.pdf9,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.