Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1311
Title: ОСОБЛИВОСТI СХИЛЬНОСТI ДО СУЇЦИДУ У МОЛОДI З РIЗНИМ ПРОЯВОМ ПЕРФЕКЦIОНIЗМУ
Other Titles: FEATURES OF SUICIDAL TENDENCIES IN YOUNG PEOPLE WITH VARIOUS MANIFESTATIONS OF PERFECTIONISM
Authors: Пузь, Iрина Володимирiвна
Мороз, Анастасiя Петрiвна
Keywords: суїцид
схильність до суїциду
перфекціонізм
нормальний перфекціонізм
патологічний перфекціонізм
молодь
Issue Date: 2020
Abstract: Мета статті полягала в емпіричному дослідженні особливостей схильності до суїциду у молоді з різним проявом перфекціонізму. Методи. У роботі були застосовані загальнонаукові теоретичні методи; емпіричні; статистичні (метод описової та математичної статистики). Психодіагностичний інструментарій: короткий діагностичний тест перфекціонізму О. Золотарьової; методика визначення схильності до суїцидальної поведінки М. Горської; методика виявлення схильності до суїцидальних реакцій (СР-45) П. Юнацкевич; опитувальник суїцидального ризику в модифікації Т. Разуваєвої та методика визначення суїцидальної спрямованості. Результати. У статті висвітлено поняття «суїцид» та схильності до цього феномена. Відзначено, що проблема самогубств є однією із найгостріших соціальних проблем сучасності, яка має тенденцію до поширення у молодіжному середовищі. Проаналізовано чинники, що спонукають особистість до скоєння самогубства. Встановлено, що схильність до самогубства залежить від особливостей соціальної ситуації розвитку особистості, певних індивідуально-психологічних особливостей. Розглянуто феномен перфекціонізму як один із чинників схильності особистості до суїциду. Проаналізовано особливості прояву нормального та патологічного перфекціонізму. У ході дослідження було встановлено, що досліджувані з патологічним проявом перфекціонізму порівняно з досліджуваними з нормальним проявом перфекціонізму є більш схильними до прояву депресій, афективних станів, мають високий рівень тривожності, фрустрації, ригідності. Більшість з них не здатні будувати плани на майбутнє, фіксуються лише на невдачах, у них спостерігається злам культурних бар’єрів, максималізм, що стає підґрунтям до появи високого рівня схильності до суїциду. Досліджувані з нормальним проявом перфекціонізму менше піддаються депресіям, невротизації, відзначаються середніми та низькими показниками тривожності, низьким рівнем фрустрації та ригідності. Вони мають виражений антисуїцидальний фактор. Висновки. На основі отриманих результатів встановлено, що прояв патологічного перфекціонізму є одним із чинників, що зумовлює схильність до суїциду в молодому віці.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1311
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пузь І.В._Мороз А.П..pdf447,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.