Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470
Title: Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків
Authors: Іщук, Ю.А.
Keywords: Макроекономічні показники
Глобалізація
Міжнародна торгівля
Платіжний баланс
Валовий внутрішній продукт
Індекс споживчих цін
Валовий зовнішній борг
Issue Date: 2020
Abstract: У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано станплатіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на йоговрівноваження, визначенозаходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а такожвплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики.Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізованонарощування обсягів зовнішньої заборгованості Українитаосновних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf553,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.