Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1471
Title: Покращення соціального і правового захисту військовослужбовців збройних сил України як запорука формування професійного війська
Authors: Письменна, О.П.
Пінчук, Р.С.
Keywords: Соціальний захист військовослужбовців
Соціальна політика
Система забезпечення соціальних гарантій
Соціально-правовий захист
Військовослужбовці
Збройні сили України
Антитерористична операція
Операція Об’єднаних сил
Учасник бойових дій
Issue Date: 2020
Abstract: Військовий конфлікт на Сході України потребує вирішення багатьох проблем, пов’язаних із соціально-економічним і правовим захистом такої категорії суспільства, як: військовослужбовці Збройних сил України; інших утворених від- повідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які у складі добровольчих форму- вань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпо- середньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних сил України, Національної гвардії України й інших утворених відповід- но до законів України військових формувань та правоохоронних органів; члени сімей військовослужбовців і ооби, на яких поширюється Закон України «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей». У статті узагальнено чинні нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері соціального захис- ту військовослужбовців Збройних сил України. Визначено основне коло питань, які потребують подальшого законо- давчого врегулювання, щодо соціального захисту військовослужбовців: створення дієвого механізму забезпечення житлом; підвищення ефективності існуючої системи пільг та компенсацій для військовослужбовців і членів їхніх сімей; створення системи психологічної та фізіологічної реабілітації; забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Готовність держави регулярно змінювати політику, бюджетні програми та норми законів – це все те, що харак- теризує сучасні успішні моделі підтримки військовослужбовців. У кожній із цих моделей активну роль відіграють суспільство й органи місцевого самоврядування. Система державної підтримки військовослужбовців в Україні потребує негайного перегляду і переформатуван- ня. Поглиблене розуміння специфіки проблем функціонування недосконалої системи державної підтримки дає можливість переосмислити потреби, отже, і переглянути форми підтримки військовослужбовців. У науковій статті проаналізовано механізми функціонування системи й інститутів соціально-правового захисту військовослужбовців Збройних сил України. Визначені та сформульовані основні принципи і напрями майбутньої соціальної політики держави у Збройних силах України.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1471
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Письменна-Пінчук.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.