Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1472
Title: Римське право як надійний фундамент системи права України
Authors: Письменна, О.П.
Лапчевська, К.В.
Keywords: Корупція
Правова система
Законодавство
Економічний добробут
Державний апарат
Антикорупційні органи
Адміністративна реформа
Issue Date: 2019
Abstract: У статті досліджується трансформація та накладання правової системи Давнього Риму на сучасну правову систему України. Обґрун- товується спосіб запобігання поширеній в Україні проблемі «корупції». Проводиться детальний аналіз історії функціонування, розвитку та виникнення римського права. Розглядається багатоступеневість і складність системи законодавства України як перепона прямому розвитку та відкритому шляху до економічного добробуту провідних європейських держав. Розкривається поняття корупції у всіх її мож- ливих значеннях і методи її викорінення як головного елементу руйнування державного апарату. Наводиться приклад, можливий варіант введення нової адміністративної реформи, трактування її етапів і впровадження у правову систему. Стаття акцентує увагу на найбільш вразливих місцях державного апарату та можливості їх заміщення із відомої нам системи римського права, незважаючи на те, що воно має поважний вік і зародилося фактично до нашої ери, але це все не заважає йому домінувати у правових системах світу донині. Наголо- шується на позитивному досвіді римлян саме з діяльності їхнього права, його ефективності серед місцевого населення. Розглядається його виникнення як феномен тогочасної культури та надбання римського народу. Безпосередньо пояснюється витік корупції саме через стиль керування працівників державного апарату та наголошується на його бездіяльності. Значна увага приділяється органам саме призначеним для контролю та фіксування корупції в гілках влади, якого, на нашу думку недостатньо, тож трактується активізація його діяльності через нову адміністративну реформу. Помічено також низьку соціальну активність, що є однією з основних причин бездіяль- ності антикорупційного апарату. Розповідається про занижені інтереси суспільства, їхню критичність міри щодо політики та чиновників. Виносяться висновки та спостереження з власного досвіду та соціальних опитувань, які б допомогли врегулювати проблеми та припини- ти їх подальший розвиток у майбутньому України.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1472
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Номер зі статтею Письменна-Лапчевська.pdf6,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.