Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1506
Title: Мовносоціумна обʾєктивно-дискурсивна мотивова- ність прескрипцій
Authors: Загнітко, Анатолій
Keywords: Правописна практика
Дискурс
Інституційний дискурс
Дискурсивна практика
Іменниково-морфологічна норма
Issue Date: 2020
Abstract: З’ясовані особливості сучасних дискурсивно-правописних практик, що у своїй цілісній множині визначувані необхідністю: 1) зберегти тяглість функційного статусу прескрипцій із виявом їхнього кількісного та якісного регулятивно-інституційного використання; 2) об’єд- нати різні стихії стандартизації й кодифікації тих чи тих графем, сполук слів, морфологічних і синтаксичних форм; 3) обґрунтувати об’єктивний мовносоціумний статус національно-су- спільних прескрипцій; 4) кумулятивно відбити нормативні тенденції використання форм, конструкцій; 5) максимально зреалізувати об’єктивні параметри нормативних тенденцій у синхронному вимірі. Скваліфіковано статус семантичних чинників мотивації сучасної іменниково-морфоло- гічної норми із простеженням її співвідносности і/чи неспіввідносности зі словотвірними маркерами, лексико-граматичними чинниками.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1506
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SLAVISTIKA_2020-2.pdf5,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.