Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/151
Title: КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПИТУВАННЯ
Authors: Поповський, Ю.Б.
Issue Date: 2013
Abstract: У статті розглянуто питання про використані у дослідженнях компоненти (мотиваційно-цільовий; когнітивний; організаційно-практичний; результативний), критерії (ціннісне ставленням до майбутньої професійної діяльності, рівень оволодіння, засвоєння й оперування студентами фаховою термінологією, наявність у студента інтегрованої сукупності умінь, знань та навичок, опанування студентами навчальних програм з фахових дисциплін) та показники готовності майбутніх економістів до професійної діяльності. Подано їх характеристику.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/151
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nvuuped_2013_29_50.pdf241,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.