Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1512
Title: Актуальні виміри організації наукового лінгвістичного середовища: досвід, практика, модифікація
Authors: Загнітко, Анатолій
Краснобаєва-Чорна, Жанна
Keywords: Громадське обговорення
Моніторинг
Освітня програма
Освітньо-наукова програма
Прикладна лінгвістика
Філологія
Issue Date: 2020
Abstract: У статті узагальнено й систематизовано актуальні виміри організації науково-пошу- кового й освітньо-прикладного середовища в університетському середовищі, формування пос- тійного активного діалогу усіх зацікавлених сторін в активізації такого середовища й кри- тичному осмисленні досягнутого, модифікації науково-організаційних спрямувань та адек- ватному структуруванні й змістовому наповненні освітнього й наукового простору на різних рівнях університетської освіти й науки. Систематизовано прикладні моделі аналізу освітньо- професійних та освітньо-наукових програм із визначенням основних спектрів посилення їх- нього фокусу, регіонального контексту в загальнонаціональному просторі, визначенням функ- ційного навантаження моніторингу, схарактеризовано тенденції громадського обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм спеціальності 035 Філологія (035.10 Прикладна лінгвістика).
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1512
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ed_ЛС_40_1.pdf2,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.