Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1516
Title: Інформаційно-аналітична діяльність
Other Titles: Методичні вказівки до навчальної дисципліни
Authors: Ковальська, Л.А.
Issue Date: 2020
Abstract: У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність».
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1516
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_Макет_Ковальская_ІАД.pdf707,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.