Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1522
Title: Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики
Other Titles: для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»
Authors: Ковальська, Л.А.
Issue Date: 2019
Abstract: У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність».
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1522
Appears in Collections:Методичні рекомендаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.