Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1575
Title: Гарантії реалізації контрасигнації
Authors: Сушко, О.О.
Keywords: Контрасигнація
Реалізація контрасигнації
Загальні гарантії
Спеціальні гарантії
Issue Date: 2020
Abstract: У статті уточнено визначення поняття «гарантії реалізації контрасигнації». Дотримуючись системного під‑ ходу, констатовано, що існують загальні та спеціальні гарантії реалізації контрасигнації. Здійснено поділ спеціальних гарантій реалізації контрасигнації на нормативні та організаційні. Особлива увага в системі організаційних гарантій приділена судовому захисту. Встановлено, що спори, які виникають з питань контрасигнації, це публічно-­правові спори між учасниками публічно-­правових відносин, вирішення яких є завданням адміністративного судочинства. На підставі аналізу судової практики по цій категорії справ визначено, що створення ефективного судового механізму захисту від порушень з боку влади є одним з ключових завдань як судової, так і адміністративної реформ.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1575
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16113217076274.pdf6,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.