Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1608
Title: Управлінські та інтеграційні процеси формування економіко-енергетичної безпеки України
Authors: Климчук, О.В.
Козловський, С.В.
Лавров, Р.В.
Keywords: Управління
Відновлювана енергетика
Енергетична незалежність
Енергоефективність
Біопаливна індустрія
Issue Date: 2021
Abstract: Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетних управлінських напрямів формування економіко-енергетичної безпеки України в умовах інтеграційних процесів. Окреслено фундаментальне зна- чення енергетики у забезпеченні економічного розвитку на основі технологічних, внутрішньогалузевих, між- галузевих та екологічних особливостей. Розглянуто сучасну структуру енергоспоживання, визначено вклад відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі та виявлено головну проблему енергетичної залеж- ності держави. Для досягнення економіко-енергетичної безпеки України запропоновано здійснювати заходи у напряму диверсифікації джерел імпортування енергоносіїв, запровадження енергозберігаючих і енергоефек- тивних технологій, а також зростання частки відновлюваних енергетичних ресурсів у структурі національного енергоспоживання, надаючи пріоритетне значення біопаливу.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1608
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Климчук_238-Текст статті-227-1-10-20210417.pdf302,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.