Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/162
Title: ТЕОРІЯ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ
Other Titles: МОНОГРАФІЯ
Authors: Загнітко, А.П.
Issue Date: 2017
Abstract: Лінгвоперсонологія є відносно новою галуззю знань, що зорієнтована на дослідження мовної особистості в різних її виявах і студіюванням власне комунікативного, вербальнотезаурусного, мотиваційно-символьного та інших рівнів лінгвоперсони, а також вивчення технологій і моделей створення мовноособистісних текстових корпусів. Значущим постає аналіз аналіз лінгвоіндивідуацій та лінгвоіндивідуалізацій мовної особистості з диференціюванням їх просторових, темпоральних, культурологічних та інших вимірів. Актуальність лінгвоперсонемних студій сьогодні зумовлена значущістю мови й мовлення у внутрішній і зовнішній самореалізації мовної особистості, видозміною її лінгвопортрета в різні періоди життя, а також комунікативним ущільненням світового простору. У монографії сформульовано теоретичні засади сучасної лінгвоперсонології, висвітлено систему її категорій та одиниць, встановлено основні рівні лінгвоперсонології. Основна увага приділена аналізу мовної особистості з розкриттям напрямів формування її мовної картини світу, співвідношення останньої з когнітивною картиною світу, з’ясовано основні різновиди лінгвоперсонемних лінгвоіндивідуацій та лінгвоіндивідуалізацій. Дослідження адресовано студентам філологічних спеціальностей, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться аспектами реалізації мовної особистості в сучасному комунікативному просторі.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/162
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoriya-lingvopersonologiyi.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.