Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1629
Title: Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці
Other Titles: Монографія
Authors: Гриценко, С.І.
Таранич, А.В.
Issue Date: 2010
Abstract: монографії досліджено теоретичні основи розвитку кластерних утворень на світовому та регіональному рівнях через узагальнення теоретичних доробок щодо виявлення тенденцій глобалізації та регіонального розвитку світового господарства на інноваційних засадах; розкрито сутність кластерних утворень і сучасну концепцію їх розвитку; розглянуто теоретичні підходи до формування стратегій зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень. Досліджено розвиток світової металургії як базової галузі для створення кластерів і виявлено сучасні тенденції її розвитку; здійснено аналіз міжнародної економічної діяльності металургійного комплексу України у контексті світових і регіональних інтеграційних процесів; розкрито вплив євроінтеграційного процесу на зовнішньоекономічну діяльність кластерних утворень у металургійному комплексі України. Розроблено механізм створення кластерів; визначено стратегію міжнародної економічної діяльності кластерних утворень на світовому та регіональних ринках. Для наукових співробітників, здобувачів наукового ступеню, економістів і керівників різних рівнів і галузевої спрямованості, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1629
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монография Таранич.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.