Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1660
Title: Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності
Authors: Атаманчук, З.А.
Keywords: Міжнародний туризм
Культура
Культурні цінності
Комунікації
Комунікативний процес
Крос-культурна толерантність
Issue Date: 2021
Abstract: Метою наукової публікації є дослідження комунікативних аспектів туризму, його ціннісного впливу на людину та обґрунтування особливостей розвитку міжнародного туризму як шляху формування крос-культурної толерантності. У статті акцентовано увагу на культурних цінностях і ціннісних характеристиках міжнародного туризму, ролі комунікативної культури особистості як основної ланки концепції теоретичної моделі загальнолюдських цінностей, важливості дотримання принципів толерантності, що набувають усе більшого значення в сучасному світі в умовах глобалізації економіки, розвитку комунікацій, зростання мобільності, інтеграції, взаємозалежності та перетворення соціальних культур. Систематизовано підходи до аналізу туризму як соціального та культурного явища, виокремлено етапи комунікативного процесу. Проаналізовано зміст найбільш значущих документів у сфері міжнародного туризму, прийнятих за участі Всесвітньої туристської організації, де підкреслюється необхідність дотримання толерантних форм спілкування. Зроблено наголос на ролі міжнародних організацій у посиленні культурних зв’язків між народами, взаємозбагаченні культур внаслідок туристичного обміну, дотриманні принципів толерантності. На шляху до застосування в практиці налагодження міжкультурних комунікацій у міжнародному туризмі обґрунтовано дієвість таких методів, як: впровадження адекватної системи акультурації, що передбачає такі типи комунікаційних зв’язків, як інтеграція, асиміляція, поділ, маргіналізація на рівнях емоцій, дій та пізнання; створення таких умов приймаючою стороною, які б сприяли підвищенню рівня задоволеності туристів шляхом налагодження постійного обміну інформацією, підтримки зворотного зв’язку, поширення серед відвідувачів контенту щодо перспектив розвитку об’єктів туристичної інфраструктури країни перебування.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1660
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf285,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.