Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1673
Title: Інформаційні системи і технології в управлінні
Authors: Климчук, О.В.
Issue Date: 2021
Abstract: У конспекті лекцій із навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні” визначено роль та значення інформаційних систем і технологій у соціумі. Наведено еволюційний процес створення комп’ютерних технологій та систематизації режимів роботи електронно-обчислювальних машин. Висвітлено методологічні засади створення і функціонування інформаційних систем. Визначено сутність електронної комерції та окреслено технологічні аспекти захисту різних видів інформації. Розкрита сутнісна характеристика інформації та правових експертних інформаційних систем. Надано характеристику інформаційних систем законодавчих органів та органів юстиції України. Розглянуто сучасні підходи до здійснення управління документообігом у суді. Конспект лекцій із навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні” розрахований для підготовки у закладах вищої освіти магістрів у галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент у судовій сфері”.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1673
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект_Лекції_ІСТУСС_2021_верстка.pdf4,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.