Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/168
Title: МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ВІДНОШЕННЯ ЧАСТИНИ Й ЦІЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Authors: Ситар, Г.В.
Issue Date: 2007
Abstract: Розглядається реченнєвотвірний потенціал предикатів відношення частини й цілого в українській мові, подається їх класифікація за формальними й семантичними критеріями, виділяються моделі речень із предикатами відношення частини й цілого, з’ясовуються регулярні синтаксичні й комунікативні перетворення базових структур, розкриваються закономірності видозміни й ускладнення холо-партитивного значення в межах субстантивних речень. Робота адресована широкому колу лінгвістів – науковим працівникам, викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам старших курсів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/168
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sytar2007.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.