Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1680
Title: Україна у глобальному інноваційному просторі
Authors: Шкурат, М.Є.
Миколайчук, Ю.І.
Keywords: Інновації
Інноваційний розвиток
Промисловість
Технології
Інвестиції
Issue Date: 2020
Abstract: В роботі запропоновано аналіз позиціонування України у глобального інноваційному просторі. Визначено необхідність першочергового розвитку інноваційної сфери країни в умовах кризових явищ. Проведено оцінку місця України у Індексах, що характеризують рівень розвитку інноваційної складової конкурентоспроможності економіки країни. Проведено аналіз виробничої структури промисловості України, наголошено на необхідності збільшення частки високотехнологічних секторів. Оцінено рівень інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наголошено на необхідності збільшення фінансування дослідницької діяльності та залученні іноземного інвестування для модернізації промисловості країни. Відзначено недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури в країні. Зроблено висновок, що основою української інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал, знання і наукові дослідження. Ці сфери потребують особливої державної підтримки, оскільки їх ефективна реалізація і є головною конкурентною перевагою України.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1680
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf860,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.