Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1684
Title: Плани семінарських і практичних занять з дисципліни «Історія України в інформаційному протистоянні»
Authors: Мєлєкєсцев, К.І.
Issue Date: 2021
Abstract: Плани семінарських і практичних занять з дисципліни «Історія України в інформаційному протистоянні» містять порівняльну таблицю розподілу лекційних та практичних занять у структурі дисципліни, проблемні питання та інші завдання, пропозиції джерел і літератури для самостійної роботи здобувачів освіти. Заняття мають на мені спонукати студентство до персональної пошукової роботи, визначення першоджерел і літератури, відділення фактів від особистих думок, аналізу історії, історіографії та сучасної політичної ситуації. Виконання завдань сприятиме орієнтуванню здобувачів освіти в типових методах, засобах і кліше інформаційних операцій щодо історії України, а також розумінню механізмів впливів на свідомість людини завдяки відносно тривіальним прийомам пропаганди. Викладені плани семінарських та практичних занять відповідають потребам предмету «Історія України в інформаційному протистоянні» та призначені для здобувачів освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» освітньої програми «Історія та археологія» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1684
Appears in Collections:Методичні рекомендаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.