Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1745
Title: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУСПІЛЬНІЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ
Authors: Анісімова, О. М.
Ковальська, Л. А.
Лукаш, Г. П.
Прігунов, О. В.
Щербіна, О. С.
Яворська, Т. М.
Issue Date: 2021
Publisher: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: Монографія є узагальненням результатів науково-дослідної роботи науковців та магістрантів кафедри інформаційних систем управління ДонНУ імені Василя Стуса в межах виконання НДР «Трансформації бібліотек в глобальному інформаційному суспіль-стві» № держреєстрації 0119U100898. У монографії визначено основні напрями трансформаційних процесів у сучасному світі. Особливу увагу приділено аналізу суспільних і соціокультурних змін та розкриттю їхнього впливу на розвиток інформаційного суспільства. Значне місце у цьому процесі автори відводять цифровізації як ключовому механізму формування інформаційного суспільства. Наголошено на важливості досвіду роботи бібліотечних установ, визначе-но їх місце у системі формування медіа- та інформаційної культури. Доведено, що зазна-чені якісні перетворення суспільства кардинально змінюють сутність і напрями роботи бібліотек сьогодні, що важливо розглядати у контексті соціокультурних трансформацій. Видання адресоване науковим, науково-педагогічним працівникам, фахівцям галузі культури, здобувачам вищої освіти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також усім, хто досліджує проблеми сучасних трансформацій суспільства.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1745
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.