Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/175
Title: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Other Titles: Монографія
Authors: Шемаєва, Л.Г.
Безгін, К.С.
Наумік, К.Г.
Ушкальов, В.В.
Issue Date: 2009
Abstract: Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві. Монографія / Л. Г. Шемаєва К. С. Безгін, К. Г. Наумік, В. В. Ушкальов– Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 240 с. (Укр. мов.) Монографія присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління якістю бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проаналізовано систему категорій і понять, пов’язаних з управлінням якістю бізнес-процесів на підприємстві, доповнений і впорядкований перелік властивостей та характеристик якості бізнеспроцесу. На основі аналізу основних підходів до управління підприємством запропоновано процесно-цільовий підхід як такий, що найбільш відповідає цілям управління якістю бізнес-процесів на підприємстві. Здійснено якісну та кількісну оцінку рівня забезпечення якості бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі. Розроблено методичний підхід до організації системи управління якістю бізнес-процесів на підприємстві, розроблено модель оптимізації вибору контрольних точок якості бізнес-процесу, а також запропоновано дескриптивну модель розвитку бізнес-процесу для забезпечення необхідного рівня якості на різних стадіях його життєвого циклу. Може бути використана науковими та практичними працівниками, що займаються проблемами менеджменту якості та управлінням бізнес-процесами, аспірантами та студентами економічних спеціальностей.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/175
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.