Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1775
Title: ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Authors: Савченко, М. В.
Витяганець, І. М.
Keywords: міжнародна конкурентоспроможність
регіон
інновації
детермінанти
кластери
інтегральний індекс
конкурентні переваги
глобалізація
Issue Date: 2020
Publisher: Київ – Старобільськ: Інститут економіки промисловості НАН України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Abstract: У результаті дослідження встановлено, що су- часні економічні процеси такі, як глобалізація, регіона- лізація, формування «нової економіки», значно розши- рюють коло учасників конкурентних відносин та обу- мовлюють підвищення ролі регіонів окремих держав у системі світового господарства, перетворюючи окремі території на стратегічних гравців світового ринку. На основі аналізу показників соціально-економічного стану Вінницького регіону виокремлено детермінанти його міжнародної конкурентоспроможності. Проаналі- зовано методичні підходи щодо оцінки конкуренто- спроможності регіонів, що дозволило розробити алго- ритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності ре- гіону. У конкурсній роботі на основі запропонованого методичного підходу проведено оцінку міжнародної конкурентоспроможності Вінницького регіону, зо- крема здійснено кластерний аналіз регіонів України на основі розрахунку загального інтегрального індексу міжнародної конкурентоспроможності за 2016-2019 рр. Для підвищення міжнародної конкурентоспроможно- сті Вінницької області розроблено шляхи підвищення її рівня. Доведено, що підвищення результативності інноваційної сфери є одним з ключових пріоритетів підвищення міжнародної конкурентоспроможності ре- гіону.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1775
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Савченко_Витяганець.pdfСтаття у науковму журналі «Економічний вісник Донбасу»510,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.